گروه مهندسین ارزش
پایدارسازی انواع گود عمیق و غیر عمیق
02188195125

طراحی و اجرای سازه نگهبان

Design and implementation of supporting structures در طراحی پروژه های سازه نگهبان از دو اصل کنترل ضریب اطمینان پایداری دیواره ها و نیز کنترل تغییرشکل‏ها به عنوان اصول اساسی پایداری دیواره‏های گود‏ استفاده می گردد. ادامه مطلب

طراحی و اجرای نیلینگ و انکراژ

Design and implementation Nailing کاربردهای نیلینگ: پایدارسازی و حفاظت از ساختمانهای مجاور گودبرداری در محیط شهری ،پایدارسازی زمین های سست و ریزشی ،پایداری ترانشه های مجاور راه ها و بزرگراه ها ،پایداری ترانشه های پایین دست راه ها ادامه مطلب

طراحی و اجرای تاپ دان

Design and implementation top down روش تاپ دان اجرای سازه معکوس روشی اجرایی برای ساختمان‌هایی است که به دلایلی امکان اجرای ساختمان از پایین به بالا وجود ندارد. در ساختمان‌هایی که چندین طبقه زیرزمین دارند و خاک‌های اطراف به روش‌های مهندسی قابل مهار نیست و یا معارض و مسائل حقوقی مانع از انجام این کار است کاربرد دارد ادامه مطلب

تخریب،خاکبرداری و گودبرداری

Excavator,Destruction انجام کلیه عملیات مربوط به تخریب ساختمان و خاکبرداری و گود بردای گود های عمیق و غیر و عمیق با کلیه ماشین آلات ادامه مطلب

تثبیت و زهکشی خاک

Consolidation and drainage of soil زهکشی یکی از کارهایی است که تقریبا از دویست سال قبل مرسوم بوده است. آب از زمین بطور طبیعی خارج می‌شود ولی جهت تسریع این عمل از زهکشی  استفاده می‌شود. ادامه مطلب

مطالعات ژئوتکنیک

Geotechnical studies انجام کلیه مطالعات ژئو تکنیکی خاک در کلیه نقاط کشور ادامه مطلب

گروه مهندسین ارزش !

انجام طراحی های فنی با استفاده از نرم افزارهای پیشرفته و محاسباتی
ارائه طرح اولیه ، دفترچه محاسبات ، نقشه های اجرایی و آنالیز قیمت، دفاعیه در سازمان نظام مهندسی و گارانتی پروژه تا شش ماه

Call Now Button