25
مارس

نیلینگ حلزونی چیست ؟

نیلینگ حلزونی عناصر تحمل منفعل است که در جنبش توده خاک تکیه به بسیج مقاومت برشی در امتداد ناخن می باشد. در نتیجه، نیلینگ دیوار معمولا حرکت جانبی بیش از دیوار رسن یا بند پرده از ارتفاع مشابه را تجربه کنند. با اجازه دادن به این جنبش، بالاترین استرسنیلینگ در نزدیکی صفحه شکست، محور بین نیروهای کششی مخالف است.

در مقابل، بالاترین استرس در یک رسن یا بند پرده است در صورت دیوار. بنابراین، نیلینگ های دارای نیروی سر میله کمتر از بند یک دیوار اندازه مشابه، که در نتیجه در صرفه جویی هزینه های بالقوه با استفاده از نیلینگ به دلیل کاهش نیاز ضخامت دیوار.

نيلينگ
نيلينگ

موارد زیر باید در نظر گرفته شود در هنگام طراحی دیوار نیلینگ :

 • همه شرایط خاک مناسب برای ساخت و ساز مارپیچ دیوار نیلینگ هستند. کاوش و حفاری به طور کلی در 3 تا مراحل 5 فوت ساخته شده، بسته به نوع و قدرت خاک، و خاک باید قادر به ایستادن پشتیبانی نشده برای یک دوره حداقل یک روز پس از برش عمودی ساخته شده است می باشد. شرایط خاک است که ممکن است مناسب برای خاک مارپیچ ساخت و ساز دیوار ناخن عبارتند از:
 • خشک، خاک چسبندگی ضعیف درجه بندی؛ به عنوان مثال، ماسه تمیز و یا ماسه با SPT N-ارزش کمتر از 5 ضربه / فوت
 • خاک رس بسیار پلاستیکی، خاک گسترده، خاکهای آلی، خاک و یا با شاخص نقدینگی 0.2 یا بالاتر
 • خاک رس با SPT N-ارزش کمتر از 4 ضربه / فوت
 • پروفیل خاک با سطح آب های زیرزمینی بالا – آبگیری ممکن است لازم باشد برای تسهیل نصب و راه اندازی
 • خاک با لاستیک، تخته سنگ و یا لنز سنگ هوازده
 • خاک بسیار خورنده و خاک پیش ساخته
 • بسیار ماسه متراکم و خاک رس سخت – ممکن است مشکل به نفوذ بدون پیش حفر یک سوراخ خلبان
 • یک هواپیمای شکست به طور کلی در بالای دیوار توسعه در فاصله افقی از حدود 0.7 تا 0.8 برابر ارتفاع دیوار به دور از صورت دیوار (Lazarte، الیاس و همکاران 2003). این فاصله ممکن است توسط ضرب و جرح صورت دیوار کاهش می یابد. هر ساختار، ابزار، جاده، و غیره خواهد بود که توسط جنبش وال و / یا صفحه شکست نهفته باید در طول فاز طراحی در نظر گرفته.
 • بالا به حرکات جانبی دیوار در دستور 0.2٪ به 0.3٪ از ارتفاع دیوار باید با طول ناخن خاک انتظار می رود به دیوار نسبت ارتفاع 0.7 به 1.0، بارگذاری اضافه ناچیز و طراحی از جمله فاکتور جهانی ایمنی حداقل 1.5 . به عنوان یک راهنمای کلی، توده خاک واقع بین سطح شکست و دیوار روبرو ممکن است اسلامپ حدود 1/8 اینچ جانبی و 1/8-به صورت عمودی برای هر عمق 5 فوت حفاری.
 • نیلینگ دیوار ممکن است با یک خمیر کمی به جای عمودی به حساب برای جنبش دیوار جانبی پیش بینی طراحی شده است.
 • ممکن است محدودیت به طول طراحی نیلینگ، از جمله خطوط اموال، حق از راه (ردیف)، راهروها ابزار زیرزمینی، اباتمنت پل و یا سازه های موجود وجود دارد.
 • در نظر بگیرید بارهای اضافه موقت و / یا دائم از سازه های مجاور، راهها، تجهیزات ساخت و ساز، قرار دادن پر، و غیره
 • حداکثر ارتفاع دیوار، دیوار ناخن خاک مارپیچ عملا به 20 تا 30 فوت بسته به شرایط خاک محدود شده است. ارتفاع افزایش ممکن است با یک طراحی دیوار پا در نظر گرفته.
 • نیلینگ مارپیچ معمولا در یک الگوی شبکه نصب شده است، فاصله 3 تا 5 فوت به صورت عمودی و 4 تا 7 پا به صورت افقی.
 • نیلینگ مارپیچ معمولا در زاویه 10 تا 15 درجه رو به پایین از افقی نصب، اگر چه یک خمیر در مورد نیاز نیست. زاویه نصب و راه اندازی به سمت پایین شباهتی طراحی ناخن grouted که در آن یک زاویه مورد برای جلوگیری از ملات مرطوب از جریان را از سوراخ است.
یه مطلب جالب دیگه ! ؟
انکراژ و نیلینگ

این روش طراحی نیلینگ مارپیچ شبیه به ناخن grouted است. برای ناخن خاک مارپیچ، استرس باند با خاک فرض بر این است به همراه یک سطح استوانه ای تعریف شده توسط لبه در خارج از صفحات مارپیچ عمل می کنند.

ساخت و ساز از دیوار پیشرفت می کند، ناخن بالایی خاک تثبیت جرم خاک کمتر مهم تبدیل شده است، و بسته به ارتفاع دیوار، ممکن است به ثبات جهانی در مرحله حفاری نهایی کمک نمی کند.

با این حال، ناخن بالایی خاک ابزاری در ارائه ثبات در طول مراحل اولیه حفاری و به محدود کردن تغییر شکل دیوار کمک می کند.

شکل 22 توزیع نیروی کششی در ناخن 1، جنبش وال تجمعی و سطح شکست مهم به عنوان ناخن خاک ساخت و ساز دیوار پیشرفت نشان می دهد. شماتیک بالایی شکل 22 نشان می دهد که توزیع نیروی کششی در امتداد ناخن بالای خاک به عنوان ساخت و ساز از طریق مراحل مختلف حفاری همچنان ادامه دارد. N فاز در شماتیک بالا می کند نیروی کششی نیلینگ حداکثر منعکس نمی از بارگذاری اضافی بعد از ساخت و ساز برای رسیدن به تعادل بلند مدت نیروهای نیلینگ رخ می دهد.

نيلينگ
نیلینگ