25
مارس

مراحل اجرای نیلینگ کدام است ؟

برای داشتن یک نیلینگ خوب و موفق باید مراحل آن را دقت بسیاری انجام دهید به گونه ای که جا به جایی نیم سانت در هر مرحله باعث کاهش کیفیت کارتان می شود که در این مقاله مراحل دقیق  در روش نیلینگ را به شما آموزش می دهد :

  1. اولین مرحله خاک بردرای میباشد که در آن باید با توجه به توانایی و قدرت خاک که منظور در صورت عدم وجود مهار می باشد در مدت زمان 24 تا 48 ساعت بررسی نمایید و سپس زمین مسطح مربوطه را به عمق 1 الی 2 متر گود نماییید و همین طور پنهای آن به قدری باشد که تجهیزات لازم جهت حفاری را بتوان نصب نمود.
  2. حالا در این قسمت از روش نیلینگ نوبت به ایجاد حفره هایی جهت نصب میخ می باشد که البته طول، قطر،جهت و فاصله هر میخ به مراحل بعدی نیلینگ بستگی دارد.
  3. در این قسمت از نیلینگ باید میخ ها را در سوراخ هایی که ایجاد کرده اید نصب نموه که البته نوع میخ ها می تواند پر باشد که البته این مدل بسیاررایج بوده و یا از میخ های توخالی استفاده کرد و جهت محکم کردن میخ ها به وسیله دوغاب از یکسری قطعات استفاده می شود که در فاصله بین دو میخ و دیواره داخلی سوراخ ها برروی میخ ها تعبیه شده است. در حین نصب میخ ها لولهه ای تزریق را به داخل سوراخ ها هدایت می کنند. نکته دیگری که در این مرحله از نیلینگ وجود دارد محافظت از میخ در برابر خوردگی می باشد که برای این کار از پوششهای موج دار پلاستیکی استفاده می کنند که با این روش میخ های استفاده شده در نیلینگ با سرعت کمتری دچار فرسایش می شوند و سپس سوراخ ها را با ملات پر می کنند. در مرحله دوغاب ریزی باید با توجه به فشار حاذبه و یا با فشار بسیار کمی این کار را انجام داد.
یه مطلب جالب دیگه ! ؟
مهاربندی به روش نیلینگ

نکته : در میخ های توخالی که برای سازه ای موقت استفاده می شود عملیات حفاری و تزریق در یک مرحله انجام می شوند.

نکته : تمام سطح خاکبرداری و در قسمت های میانی در جایی که عملیات نیلینگ انجام شده است از نوارهای زهکشی ژئوکمپ.زیت استفاده نمایید که البته نوارهای زهکشی لوله شده را در پاشنه خاکبردرای اولیه برای نصب در مراحل بعدی نگه دارید.

نکته : در نیلینگ نوارهای زهکشی باید تا انتهای دیواره ادامه یافته و آب را به پاشنه نهایی انتقال داده و در نهایت آن را توسط پاشنه زهکشی به خارج از خاکریز برساند.

نیلینگ
نیلینگ

4. در   تکنیک نیلینگ نوبت به نصب میخ ها و اجرای دوغاب ریزی می رسد که در این قسمت باید تا قبل از مراحل بعدی حفاری پوسته موقت مهار بندی خاک را انجام داد. یکی از رایج ترین پوسته موقتی که استفاده می شود یک لایه مسلح کننده سبک به همراه لایه شاتکریت به ضخامت 100 میلیمیتر است. مسلح کننده شامل شبکه ای از سیم های جوش داده شده می باشد که تقریبا در وسط ضخامت شاتکریت اجرا می شود، طول این شبکه های سیم جوش داده شده باید به اندازه باشد که با آن بتوان حداقل یک چشمه کامل شبکه را با شبکه سیم جوش بعدی هم پوشانی کرد.

در مراحل بعدی صفحات باربر بر روی سر میخ ها بر امده از سوراخ های نصب می گردند .سپس میخ ها به آرامی وبا فشار کمی به لایه تازه بتن ریزی شده پرس می شوند. مهره شش وجهی و واشرها متعاقبا بر روی سر میخ ها بر صفحه باربر محکم نصب می گردند.اگر لازم باشد ممکن است تستهایی بر روی میخ های اجرا شده برای اندازه گیری جابه جایی و اثبات ظرفیت باربری قبل از پروسه حفر خاکبرداری بعدی صورت پذیرد. قبل از شروع پروسه بعدی خاکبرداری منطقه بتن پاشی شده باید حداقل به مدت 72 ساعت و یا دست یافتن به مقاومت فشاری 3 روزه ( به طور نمونه 10.5 مگا پاسکال ) به خوبی حفاظت شود.

یه مطلب جالب دیگه ! ؟
انواع روش های گودبرداری

5.  در روش نیلینگ باید سطح خاکبرداری شده تراز کنید و برای این کار هم  گام های اول تا چهارم برای پایداری خاکریز اجرا می شود. در هر مرحله از خاکبرداری نـــوارهای عمودی زهکشی تا پایین خاکـــریز ادامه پیدا می کنند. پانل جدیدی از شبکه های سیمی جوش داده شده را متعاقبا برای یک لایـــه همپوشانی کامل اجرا می گردد. شات کریت های موقــت اجرا شده به وسیله اتصالات سرد به شاتکریت قبلی خاکبــرداری شده متصـــل می گــردد. در انتهای خاکبرداری نوارهـــای زهکشی در پاشنه خاکریز جمـــع می شوند و پاشنه زهکــش دیـــواره را تشکیل می دهند.

6. مرحله آخر که اختیاری بوده شامل  احداث پوسته دائمی و نهاییمی باشد که  پس از انکه خاکبـــرداری به تراز مورد نظر رسید و میــخ ها نصب گشتند و تستهای بارگذاری صورت پذیرفت پوستــه و نمای نهایـــی احداث می گردد . پوسته نهایی ممکــن است شامل بتن درجای ( CIP) مسلح ، شاتکریت مسلح و یا پانلهای بتنی پیش ساخته باشد . آرماتورهاي روكش دائم ، همان ميلگردهاي معمولي يا شبكه سیمی جوش داده شده مي­باشد .گام های مختلف دیگری نیز ممکن است با توجه به نوع و شرایط پروژه ضروری باشند. برای مثال در حالتیکه پایداری شیب در اثر خاکبرداری ناپایدار و بحرانی گردد شاتکریت ممکن است بلا فاصله بعد از هر مرحله خاکبرداری و قبل از حفر سوراخ ها و نصب میخ ها اجرا گردد.