گروه مهندسین ارزش
پایدارسازی انواع گود عمیق و غیر عمیق
02188195125

گروه مهندسین ارزش با تکیه بر نیرو های متخصص و مجرب و همچنین تجهیزات کامل شامل جک های ظرفیت بالا و ابزار دقیق اندازه گیری، اقدام به انجام آزمایش های بارگذاری برجا با مقیاس واقعی (Full Scale) در پروژه های تحکیم بستر (میکروپایل، ستون شنی و …) و پایدار سازی گود (میخکوبی، مهار خاک و …) می نماید.

مطالعات ژئوتکنیک

تعیین خواص مهندسی خاک و سنگ و نحوه اندرکنش آنها با توسعه عمرانی آتی مورد نظر، مطالعات ساختگاه نامیده می شود. هدف از این مطالعات، تعیین پارامترهای مورد نظر به منظور طراحی فونداسیون، سازه های زیرزمینی و زیرساخت ها و تخمین ریسک های ژئوتکنیکی، زیست محیطی، ژئولوژیکی و هیدروژئولوژیکی برای انسان و محیط می باشد.

مطالعات ساختگاه توسط کارشناس ژئوتکنیک و یا مشاور ژئوتکنیک دارای صلاحیت انجام می شود. انجام مطالعات ساختگاه شناسایی نشده ژئوتکنیکی را به حداقل می رساند، بطوری که می توان گفت اولین گام مدیریت ریسک های برخواسته از زمین پروژه، انجام مطالعات ساختگاهی مناسب می باشد.

مطالعات ساختگاه می تواند برای هر یک از مقاصد زیر انجام شود:

 • تعیین محل پروژه
 • طراحی فونداسیون و بهسازی خاک
 • تاثیرات پروژه بر محیط
 • بررسی سازه موجود
 • مقاوم سازی
 • کنترل پایداری

خدمات مشاوره

بطور معمول در پروژه های عمرانی پس از انجام مطالعات ساختگاه، محاسبات و طراحی ‏های مورد نیاز جهت آماده ‏سازی شرایط ژئوتکنیکی برای احداث سازه‏ های مورد نظر انجام می‏ شود. هدف اصلی از محاسبات مربوط به این بخش، ارائه طرحی برای آماده‏ سازی بستر است به نحوی که قادر به تحمل بارها و تغییرمکان‏ های ناشی از ساخت سازه های مورد نظر در شرایط استاتیکی و لرزه‏ ای به طور مطلوب باشد.

گروه مهندسین اررش با بهره‏ گیری از کارشناسان مجرب و نرم‏ افزارهای به روز قادر به ارائه خدمات در بخش طراحی و محاسبات ژئوتکنیکی می ‏باشد که می‏ توان این بخش را به زیر گروه ‏های زیر تقسیم نمود:

 • بهسازی خاک
 • پایدارسازی گود ها و ترانشه ها
 • تونل و سازه های زیرزمینی
 • سد و سازه های هیدرولیکی
 • راه و راه آهن
 • سازه های دریایی و بنادر

 

 

پروژه های گروه مهندسین ارزش

توجه!

گروه مهندسین مشاور ارزش با در اختیار گرفتن دانش فنی روز دنیا و تکیه بر فناوری‌های نوین مهندسی در زمینه‌ی طراحی، روش‌های اجرا و مدیریت پروژه‌های مهندسی ژئوتکنیک شامل پایدارسازی، بهسازی خاک، تحکیم و تقویت پی سازه‌های مختلف و … فعالیت می‌نماید

گروه مهندسین ارزش طراح و مجری انواع پایدارسازی

Call Now Button