گروه مهندسین ارزش
پایدارسازی انواع گود عمیق و غیر عمیق
02188195125

نیلینگ یکی از روشهای پایدارسازی ترانشه ها است که عملکرد آن بر اساس مسلح سازی توده خاک بوسیله المانهای کششی در داخل گمانه های از قبل حفاری شده و تزریق دوغاب سیمان می باشد و امروزه در پایدارسازی ترانشه ها و گودها بسیار مورد استفاده قرار می گیرد. با توجه به اینکه پایدارسازی و مسلح سازی خاک بصورت مرحله ای و همزمان با عملیات گودبرداری صورت می پذیرد از این روش بعنوان یکی از مطمئن ترین روشهای گودبرداری بخصوص در محیط های شهری نام برده می شود. اجرای نیلینگ در انواع خاک با امکان برداشت ترانشه بصورت قائم، عدم اشغال فضای گودبرداری و خذف مزاحمت و تداخل با عملیات اسکلت سازی و سایر اعضای ساختمان امروزه این روش را به یکی از محبوبترین روشهای پایدارسازی تبدیل کرده است.

کاربردها:

 • پایداری ترانشه های مجاور راه ها و بزرگراه ها
 • پایداری ترانشه های پایین دست راه ها
 • پایدارسازی و حفاظت از ساختمانهای مجاور گودبرداری در محیط شهری
 • پایدارسازی زمین های سست و ریزشی
 • پایدار سازی کوله پل ها
 • پایدارسازی در جدار تونل ها

مزایا:

 • انعطاف پذیری با شرایط موجود
 • کارائی و قابلیت اجرا در انواع خاک ها
 • حداقل سطح اشغال گود با استفاده از رویه های یا حداقل ضخامت
 • امکان استفاده از روسازی های مختلف و نما های سبز
 • قابلیت استفاده در زمان گودبرداری و همچنین گودهای موجود
 • سرعت بالا و قابل کنترل بودن زمان اجرا
 • بصرفه بلحاظ اقتصادی
 • قابلیت اجرا در محیط های با دسترسی دشوار

گروه مهندسین ارزش

توجه!

گروه مهندسین مشاور ارزش با در اختیار گرفتن دانش فنی روز دنیا و تکیه بر فناوری‌های نوین مهندسی در زمینه‌ی طراحی، روش‌های اجرا و مدیریت پروژه‌های مهندسی ژئوتکنیک شامل پایدارسازی، بهسازی خاک، تحکیم و تقویت پی سازه‌های مختلف و … فعالیت می‌نماید

گروه مهندسین ارزش طراح و مجری انواع پایدارسازی

Call Now Button