25
مارس

محافظت از ساختمان با روش نیلینگ

با جستجوی کلمه نیلینگ در اینترنت صفحات بی شمار و توضیحات مفصلی درباره تئوری، روش‌های طراحی واجرای نیلینگ پیدا خواهید کرد که عموماً و طبق روال معمولi صفحات مجازی وطنی از فنون کلیک راست و کلیک چپ فراوان در تولید محتوای فنی اون استفاده شده.

بنابراین تکرار اون مطالب نه برای شما مفیده و نه برای ما جذاب!در این مقاله کوتاه و مقالات بعد از این سعی کردیم که فلسفه استفاده از روش نیلینگ و روش‌های متداول اجرایی اون رو به زبان ساده به نحوی بیان کنیم که هر فردی بدون تخصص ژئوتکنیک هم بتونه از ماهیت کلی اون سر در بیاره.

نیلینگ (Nailing) یکی از روش های  معمول و پرکاربرد در عملیات عمرانی و بعضاً معدنیه که جهت پایدارسازی دیواره گودبرداری، ترانشه‌ها و یا جداره تونل به عنوان سازه نگهبان موقت مورد استفاده قرار می‌گیره.

خرابي تعداد زيادي از ساختمانها در مناطق شهري و ضرر و زيانهاي مالي و جاني اهميت بررسي و برآورد ميزان خرابي ساختمانهاي كنار گود و همچنين تغيير مكانهاي زمين ناشي از گودبرداري را دو چندان كرده است. بطوريكه امروزه در اكثر كشورها مونيتور كردن، اندازه‌گيري و رفتارسنجي ساختمانهاي مهم كنار يك گود عميق امري اجتناب ناپذير مي‌باشد.

در اين زمينه پيشرفتهاي چشمگيري در زمينه طراحي و اجراي گود در مناطق شهري همراه با تجربه‌هاي عملي حين ساخت پاركينگهاي عظيم و اجراي خط متروي شهري شكل گرفته است، كه اين امر در اثر حمايت مالي مناسب از اين پروژه‌ها ميسر گرديده است.

توصيه مي شود با توجه به لزوم گود برداری در پروژه مورد نظر خاكبرداري در محدوده پروژه با زاويه شيب پايداري انجام گيرد. ليكن در صورت خاكبرداري قائم بايستي تمهيدات لازم جهت نصب حايل مناسب يا سازه نگهبان صورت گيرد. اين تمهيدات مي توانند به روشهاي مختلف از قبيل استفاده از شمع هاي درجاريز در اطراف و مهار آنها، استفاده از شبکه هاي فلزي و مهار آنها با استفاده از قيدهاي مايل و افقي، استفاده از ديوارهاي پيش ساخته و با مهار در پشت و يا شمعک هاي مايل در جلو، سپرها و يا ديوارهاي متکي بر پي تخت در کف گود باشد.

یه مطلب جالب دیگه ! ؟
روشهای زهکشی و کنترل آب زیرزمینی در گودبرداری

بديهي است عدم رعايت اصول استانداردهاي فني ضمن گودبرداري مي تواند مخاطره آميز باشد، لذا لازم است كليه موارد ايمني و اصول فني مربوطه از سوي كارفرما در حين اصلاح گودبرداري مدنظر قرار گيرد.

نیلینگ

گودبرداري داخل شهر چه در زمينه برنامه‌ريزي و چه در زمينه طراحي و مراحل اجرايي، با گودبرداري در خارج شهر متفاوت است در مناطق شهري حفظ ايمني و سلامت ساختمان كنار گود از وظايف اصلي مهندسان طراح است و خرابي آن ممكن است به يك فاجعه انساني و اقتصادي منجر شود بدين خاطر تخمين درستي از ميزان حركت زمين در هر مرحله از گودبرداري از اهميت بسزايي برخوردار است.

درجدول(1) بطور خلاصه تفاوت‌هاي بين اجراي يك گود در منطقه‌اي داخل شهر با اجراي آن در خارج از مناطق شهري ذكر گرديده است. توجه به اين جدول تفاوت بين اين دو را در زمينه روش تحليلي مورد استفاده، ملزومات طراحي، سیستمهاي كنترلي مورد نياز ميزان دانش مهندسي مجري طرح و نوع سازه نگهبان مشخص مي‌كند.

جدول 1- گودبرداري در منطقه شهري در مقايسه با اجراي گود در خارج شهر (2001,kim)

هدف از طراحي

خارج شهر داخل شهر زمينه تفاوت
طرح سازه نگهبان – طرح سازه نگهبان- نگهداري ساختمان كنار گود- عدم آسيب رسي به تجهيزات زيرزميني شهري
تحليل سيستم،  حداكثر با مدل كردن خاك بصورت فنر و تخمين فشار وارد بر سازه – مدنظر قرار گرفتن اندركنش خاك و سازه- تخمين حركت زمين و تغيير مكانهاي روي سطحي روش تحليلي
خسارات مالي و جاني جبران‌پذير فجايع مالي و جاني جبران‌ناپذير هزينه خطرات احتمالي
سطح استاندارد – نياز به تجربه بالا در زمينه طراحي و نظارت- توانمندي در تشخيص علامتهاي خطر و انجام آناليز برگشتي با توجه به معلومات جديد در حين ساخت ميزان مهارت و دانش فني مهندسان
در حد استاندارد استفاده از ابزار آلات دقيق و قابل اطمينان سيستم كنترلي و رفتارسنجي
سيستمهاي بكار رفته مي‌توانند انعطاف‌پذير باشند – ديوارهاي شمعي بتني و ديافراگهاي سخت، سيستمهاي صلب همراه با مهاربندي، اجراي روشهاي مطمئن مثل روش بالا به پايين (Top- Down Method)- اجراي آن كمترين ارتعاش و سر و صدا را ايجاد كند. نوع سازه نگهبان
فقط پايداري سيستم نگهدارنده مهم است. – فوق‌العاده اهميت دارد- رديابي حركت سطح زمين و پي ساختمان روش مشاهده‌اي Observational Method
یه مطلب جالب دیگه ! ؟
انواع گودبرداری ساختمان

با توجه به حساسيت اجراي عمليات گودبرداري در داخل شهر و مخاطرات موجود بايد اندازه‌گيري محلي همراه با آناليز برگشتي انجام پذيرد تا از سلامت و ايمني مرحله بعدي ساخت اطمينان حاصل شود. به دنبال اين عمليات بايستي نتايج حاصل از آناليز و پارامترهاي ورودي آن با اندازه‌گيريهاي محلي همخواني داشته باشند. عدم اين همخواني حاكي از وجود نقیصه هایی در برنامه مورد استفاده يا اشتباه در تحقيقات محلي صورت گرفته و يا انجام آزمونهاي محلي و آزمايشگاهي است. اين نقايص و عدم همخواني‌ها با شناسايي محلي بيشتر و تحليل نتايج مشاهده‌اي بايستي رفع گردد.

نیلینگ

نیلینگ و انتخاب نوع سیستم های حفاظتی:

انتخاب نوع سیستم حفاظتی در گودبرداری­ها معمولا بر مبنای موارد زیر صورت میگیرد:

  • خصوصیات فونداسیون مجاور
  • محدودیت­های طراحی دیوار و نگه­داشتن حرکات زمین
  • شرایط لایه­های زیرین خاک و سطح آب زیر زمینی
  • نیازمندی­های فضای کاری و محدودیت­های سایت
  • هزینه و زمان ساخت
  • انعطاف­پذیری طرح برای کارهای دائمی
  • آزمایش محلی و ماشین­آلات ساخت موجود
  • نگهداری دیوار و سیستم حفاظتی در شرایط دائمی