گروه مهندسین ارزش
پایدارسازی انواع گود عمیق و غیر عمیق
02188195125

بررسی طراحی و اجرای نیلینگ و انکراژ و خرپا پروژه شهرک غرب

عملیات اجرایی گودبرداری و بهسازی خاک با استفاده از روش نیلینگ و انکراژ توسط مهندسین مجرب اجرایی این مجموعه و با مجهزترین ماشین آلات موجود به روش زیر صورت گرفته است :

1 -مرحله اول در نیلینگ، خاکبرداری :

با عمق 1 الی 2 متر با توجه به توانایی خاک درپایدار ماندن بدون مهار برای مدت زمان 24 تا 48 ساعت می باشد . پهنای خاکبرداری باید به حدی بود که براحتی تجهیزات لازم جهت حفاری را نصب شد .

2 – مرحله دوم در نیلینگ، حفاری سوراخ ها جهت قرار گیری میخ سوراخ ها به طول ، قطر ، جهت و فواصل معیـــنی بر اساس مراحل تعیین شده ایجاد گردیدند .

3 –  مرحله سوم در نیلینگ، نصب میخ ها و اجرای دوغاب ریزی

4 – مرحله چهارم در نیلینگ، اجرای پوسته موقت ( shotcrete Facing )

5 – مرحله پنجم در نیلینگ، احداث تراز های بعدی خاکبرداری

6 – مرحله ششم در نیلینگ، احداث پوسته دائمی و نهایی

طراحی و اجرای نیلینگ و انکراژ و خرپا پروژه شهرک غرب

طراحی و اجرای نیلینگ و انکراژ و خرپا پروژه شهرک غرب

مدت زمان اجرای پروژه : 2 ماه

سطح شات کریت : 1200 متر مربع

عمق گود سازه : 9متر

نوع سازه : فلزی

نوع پایدار سازی : طراحی و اجرای نیلینگ و انکراژ و خرپا پروژه شهرک غرب

Call Now Button