گروه مهندسین ارزش
پایدارسازی انواع گود عمیق و غیر عمیق
02188195125

بررسی پروژه طراحی و اجرای تاپ دان top down پروژه خراسان

عملیات اجرایی گودبرداری و بهسازی خاک با استفاده از روش تاپ دان topdown توسط مهندسین مجرب اجرایی این مجموعه و با مجهزترین ماشین آلات موجود به روش زیر صورت گرفته است :

1 -مرحله اول در تاپ دان، خاکبرداری و رسیدن به تراز صفر زمین

2 – مرحله دوم در اجرای تاپ دان topdown : حفاری چاه ها جهت استقرار و نصب ستون های پروژه های چه در اسکلت فلزی و چه در اسکلت بتنی می باشد (روش کار در اسکلت فلزی راحت تر از اسکلت بتنی می باشد در اسکلت بتنی نیز از دو روش بتن درجا و ستون های پیش ساخته استفاده می شود )

3 –  جانمایی ستون ها پروژه در چاه های حفاری شده و اجرای شمع و فونداسیون موقت پروژه می باشد

4 – مرحله چهارم در طراحی و اجرای تاپ دان: خاکبرداری یک پنل از قاب پروژه می باشد .

5-مرجله پنجم اجرای تاپ دان :اجرای دیوارهای برشی به صورت یکی در میان از بالا به پایین می باشد .

6-مرحله ششم اجرای تاپ دان:رسیدن به تراز طبقه اول منفی و خاکبرداری

7-مرحله هفتم اجرای تاپ دان:اجرای فونداسیون اصلی پروژه

8-در زمان اجرای پروژه تیرها و ستون های پروژه نصب می شوند و سقف وافل هر نوع سقف دیگر پروژه نیز اجرا می شود و  همچنین در تراز بالای زمین عملیات اجرای نیز صورت می گیرد

5 – مرحله پنجم در نیلینگ، احداث تراز های بعدی خاکبرداری

6 – مرحله ششم در نیلینگ، احداث پوسته دائمی و نهایی

طراحی و اجرای تاپ دان top down پروژه خراسان

جزییات پروژه

پروژه طراحی و اجرای تاپ دان top down خراسان

مدت زمان اجرای پروژه : 3 ماه

سطح شات کریت : 800 متر مربع

عمق گود سازه : 12 متر

نوع سازه : فلزی

طراحی و اجرای تاپ دان top down پروژه خراسان کاملا توسط مهندسین مجرب گروه ارزش انجام شده است.

طراحی و اجرای اسکلت فلزی به همراه سقف وافل

اجرای تاپ دان،طراحی تاپ دان

 

 

Call Now Button