25
مارس

قیمت اجرای نیلینگ

نیلینگ nailing (میخ کوبی) در خاک عبارت است از تسلیح انفعالی (یعنی بدون پیش تنیدگی) زمین موجود با نصب نزدیک به هم میلگردهای فولادی (نیل ها nailss)، که متعاقباً در دوغاب دفن می شوند. نوعاً در روش نیلینگ تحکیم دیواره همزمان با گودبرداری به صورت مرحله ای از بالا به پایین صورت می پذیرد. این روش برای گودبرداری در مواد خاک گونه (مانند سنگ نرم یا هوازده) قابل کاربرد است. مقصود از نیل میلگردهای افقی نصب شده با زاویه ۱۰ تا ۲۰ درجه نسبت به افق (زیر سطح افق) که اساساً در معرض تنش کششی هستند می باشد. نیلینگ برای تثبیت دیواره خاکی شیب های طبیعی و گود ها به کار می رود.

در تعیین قیمت نیلینگ عوامل بسیار زیادی دخیل بوده که مهمترین آن تراکم میلگرد و نوع میلگرد می باشد. قیمت نیلینگ با توجه به شرایط کار و آب و هوا می تواند متغیر باشد. به هر حال همیشه قیمت بیشتر ملاک فنی بودن کافی نبوده و باید قیمت دقیق با توجه به آنالیز طراحی نیلینگ برآورد گردد.

پایدارسازی گودهای شهری بوسیله نیلینگ (میخ کوبی)

– پایدارسازی دیواره های مرتفع خاکی و سنگی جهت گود برداریهای عمیق و مطمئن به روش میخ کوبی soil nailing (طراحی و اجرای نیلینگ)
– میکروپایل(ریزشمع)، کاربردمیکروپایل برای کنترل نشست ساختمانها، برای کنترل روانگرایی بستر ساختمانها، استفاده از میکروپایل برای افزایش ظرفیت باربری خاکهای مختلف، برای جلوگیری از افزایش نشست ساختمانهای موجود و حفاری و تزریق، تحکیم و بهسازی زمین و فونداسیون و پایدارسازی

و حفاری و تزریق، تحکیم و بهسازی زمین و فونداسیون و پایدارسازی
– ستون شنی (Stone Columns)و تراکم ارتعاشی (Vibro-Compaction-Replacement)
و انکراژ (Ground Anchoring)
– با طراحی های دقیق و اقتصادی جهت طرفه جویی در زمان و هزینه
– طراحی و اجرا توسط گروهی از مجرب ترین مهندسین و تکنیسین ها

یه مطلب جالب دیگه ! ؟
ایمنی، سلامت و بهداشت محیط HSE

نیلینگ

 

هزینه ها در روش نیلینگ به عواملی نظیر شرایط زمین،چگونگی دسترسی به کارگاه،اندازه دیوار،نوع پوشش دیوار،شرایط لازم جهت حفاظت از خوردگی و فرسایش،نوع کاربری(موقت یا دائم)، میزان دسترسی به پیمانکاران متخصص در اجرای شاتکریت و میخ کوبی خاک، و شرایط منطقه ای(نظیر استعداد زمین لرزه و یخ زدگی) بستگی دارد. پروژه های میخ کوبی خاک با پوشش موقت شاتکریت و لایه بتنی درجا جهت تحلیل هزینه ها آورده شده است