25
مارس

نیلینگ و ویژگی های آن

اگر بخواهیم به ویژگی های روش نیلینگ در پایدارساز نمودن زمین اشاره کنیم، شامل موارد زیر میباشد :

 • ظرفیت قابل پیش بینی
 • روش مقرون به صرفه
 • آسان برای ذخیره، قابل استفاده مجدد
 • پیش مهندسی سیستم
 • صرفه جویی در کار، نگه می دارد کوچک خدمه
 • پیچ به جای (predrilled نیست)
 • تجهیزات کمتر از ناخن grouted
 • سایت اختصاصی به شرایط و بارهای
 • تمدید با اتصال مشترک پیچ
 • سازگار با سایر مواد و شیوه های
 • بلبرینگ دستگاه را در محل (نه اصطکاک وابسته)
نیلینگ
نیلینگ

نیلینگ همانند هر روش پایدارساز دیگر دارای مزایای بسیاری می باشد که شما به استفاده از این روش بسیار ترغیب می کند در همین راستا اگربخواهیم به صورت کاملا خلاصه به مزایای این روش فوق العاده بپردازیم به موارد زیر برخورد میکنیم :

 • بدون ملات
 • نصب و راه اندازی سریع
 • نصب و راه اندازی تمیز
 • بارگذاری فوری
 • بدون غنایم به حذف
 • کاهش هزینه های نصب شده
 • راحتی یک سفر
 • نصب در مناطق دسترسی محدود
 • Reclaims محل ساختمان ارزشمند
 • بدون نصب تجهیزات سنگین مورد نیاز
نیلینگ
نیلینگ

اگر بخواهیم در امر پایدارساز نمودن زمین باستفاده از نیلینگ بپردازیم بهترین طراحیممکن می توانید همانند تصاویر زیر باشند :

طراحی پیچ پیچی بهترین نوع طراحی درتحمل بار میباشد ،صفحه دریچه چاه در امتداد طول کل مجریان پیچ فاصله. این مارپیچها واقعی مارپیچی با سهولت و حداقل اختلال خاک را نصب کنید. نظارت بر گشتاور در هنگام نصب دقت نشان می دهد ظرفیت نگهداری انتظار برای نتایج قابل پیش بینی. ظرفیت متناسب با گشتاور نصب و راه اندازی است.

سیستم حذف ابهامات عملکرد و هزینه های مرتبط به نیلینگ گروت شده  در خاک مقاومت برشی کم است. پیچ مجریان در عمل خاک به عنوان تحمل دستگاه های به مجریان گروت شده که در اصطکاک بین خاک و ملات تکیه مخالف است.

یه مطلب جالب دیگه ! ؟
ضوابط ایمنی در گودبرداری ساختمان

پیچ مورد استفاده به صورت زیر می باشد :

57-1 / 2 “و یا 80-1 / 2”.  پیچ و مهره جفت مبله محدود امتیاز تنش نهایی.

بخش سرب
از پیشرو و گسترش بخش دو و سه مارپیچ برای ترکیب کار خاص را انتخاب کنید. طول، از مرکز از طریق سوراخ به لبه مارپیچ اول: 53 “یا 70”.

تجهیزات مورد استفاده در نیلینگ به صورت زیر میباشد :

نیلینگ
نیلینگ