26
جولای

سیستم نیلینگ

سیستم نیلینگ

سیستم نیلینگ با توجه به عمق زياد خاک برداري صورت گرفته در پروژه هزاره سوم و نوع خاک محل سايت بخصوص در قسمتهاي شمالي آن، ارتفاع خاک برداري شده نياز به تحکيم، بمنظور حفظ خاک آن منطقه داشت.با توجه به عمق زياد خاک برداري صورت گرفته در پروژه هزاره سوم و نوع خاک محل سايت بخصوص در قسمتهاي شمالي آن، ارتفاع خاک برداري  شده نياز به تحکيم، بمنظور حفظ خاک آن منطقه داشت.

روشهای اجرای نیلینگ

روشهاي مختلفي از قبيل شمع کوبي و يا ايجاد سازه نگهبان موقت توسط مشاوران پيشنهاد گرديد.اما نهايتاً به دليل مجاورت با خيابان شيخ بهايي ،در ضلع شمالي غربي سايت، روش نيلينگ توسط مشاور محترم دريا، خاک پي – از مشاوران پروژه  – پيشنهاد و مورد قبول واقع گرديد. بدين منظور ابتدا کوله هاي سنگي موقت ايجاد شده در اين قسمت به تدريج تخريب شده و همزمان با آن عمليات نيل گذاري داخل خاک و بتن ريزي از بالا به پايين صورت گرفت .لازم به ذکر است در اين روش از لحاظ تئوري گوه گسيختگي خاک تحت تاثير بار، شناسايي شده و سپس تحت اثر تدابيري که برخي از آنها در اشکال ذيل مشخص است ، گوه خاک مهار مي گردد و به خاک پشت آن دوخته مي شود.تخريب ديواره موقت سنگي در محوطه شمال غربي سايت با توجه به تراز ارتفاعي داده شده براي مقاومت خاک موجودو اجراي کوله هاي آجري.

سیستم نیلینگ
سیستم نیلینگ

همزمان با کار تخريب کوله هاي سنگي ، به منظور هر چه ايمن کردن محوطه ، ايجاد يک سري کوله هاي موقت در بستر کار نيز در دستور کار قرار گرفت.

یه مطلب جالب دیگه ! ؟
اجرای سازه نگهبان

 

سیستم نیلینگ
سیستم نیلینگ

تصوير سطح تمام شده قسمتي از محل هاي نيلينگ را نشان مي دهد.

سیستم نیلینگ
سیستم نیلینگ

تصوير مراحل انتهايي عمليات نيلينگ را نشان مي دهد. در عکس دستگاه مشغول پمپ دوغاب سيمان با فشار به داخل سوراخ ها است .

سیستم نیلینگ
سیستم نیلینگ

پس از انجام عمليات حفاري و ميلگرد گذاري داخل سوراخ ايجاد شده ، سر حفره بسته شده و دوغاب سيمان به داخل سوراخ پمپ مي شود .

 

سیستم نیلینگ
سیستم نیلینگ

عمليات نيلينگ بلافاصله پس از انجام عمليات خاک برداري صورت مي گرفت .

 

سیستم نیلینگ
سیستم نیلینگ

سطح نيل شده و ميلگرد گذاري شده که آماده براي بتن ريزي ميباشد.

 

سیستم نیلینگ
سیستم نیلینگ

سطح قالب بندي شده به منظور بتن ريزي

 

مجموعه آرماتورگذاري و قالب بندي سطح نيلينگ در ذيل تراز کوله ها.