25
مارس

روش های گودبرداری و نیلینگ

در جامعه امروزه با افزایش جمعیت روز به روز به تعداد آپارتمانهای شهری افزوده شده و به موازات آن نیاز به پارکینگ بیشتر از پیش شده است و این کمبود را در مرکز شهر بیشتراز جاهای دیگر می توان احساس کرد و پیمانکاران هم به دنبال روش قدیمی گودبرداری با عمق کم هستند که نتیجه آن هزینه و زمان بسیار می  باشد و از آن جایی که این قسمت از کار پیچیده بوده و بسیار هم خطرناک میباشد و نیاز به مهندسین حرفه دارد مخصوصا اگر بخواهید گودبرداری با عمق زیاد انجام دهید و حتما در این مورد باید بررسی های بسیار انجام دهید و تمام جوانب را با دقت و نظارت کامل انجام دهید تا جان و مال مردم در این خصوص به خطر نیافتد و در این راه استفاده از نیلینگ یکیاز روش های مهندسی میباشد.

نیلینگ
نیلینگ

دسته بندی گودبرداری را میتوان به دو دسته تقسیم نمود :

 1. گودبرداری حفاظت شده یا مهاربندی شده
 2. گودبرداری حفاظت نشده و یا مهاربندی نشده که در این نوع گودبرداری عملیات پایدارسازی بوسیله شرایط مکانیکی خاک تامین می شود.

انواع روش های گودبرداری شامل :

 • جداره هاي مهاربندي شده توسط المان هاي افقي و مايل(Braced wall using wale struts)
 • جداره هاي مهاربندي شده توسط المان هاي كششي(Soldier beam& lagging)
 • جداره هاي مهاربندي شده توسط سپر كوبي(Braced sheet pile)
 • جداره هاي مهاربندي شده توسط شمع هاي درجا(Bored pile walls)
 • جداره هاي مهار بندي شده توسط ديوار ديافراگمي(Diaphragm walls-Slurry wall)
 • جداره هاي مهاربندي شده توسط  نیلینگ (Soil nailing) : تئوري استفاده از روش نیلینگ  بر مبناي مسلح كردن و مقاوم نمودن توده خاك با استفاده از دوختن توده خاك توسط مهارهاي كششي فولادي ( Nail ) با فواصل نزديك به يكديگر مي باشد . استفاده از اين روش موجب افزايش مقاومت برشي توده خاك ، محدود نمودن و تحت كنترل در آوردن تغيير مكانهاي خاك در اثر افزايش مقاومت برشي در سطح لغزش ( Slid ) بدليل افزايش نيروي قائم و همچنين باعث كاهش نيروي لغزش در سطح گسيختگي و لغزشي مي شود . بايد توجه داشت كليه سطوح ترانشه هاي حفاري شده كه توسط نیلینگ بايستي مسلح شوند با استفاده از شبكه مش و شاتكريت ابتدا حفاظت شده و سپس سيستم نیلینگ روي آنها اجرا مي شوند.
 • جداره هاي مهاربندي شده توسط انكراژ(Anchorage)
 • جداره هاي مهاربندي شده توسط دوخت به پشت – پين گذاري(Tie back)
 • جداره هاي مهاربندي شده توسط ميكروپايل(Micropile)
 • جداره هاي مهاربندي شده توسط خرپا(Truss – Raker)
 • شيبدار كردن (Slopeing)
یه مطلب جالب دیگه ! ؟
دیوار برلنی چیست؟