گروه مهندسین ارزش
پایدارسازی انواع گود عمیق و غیر عمیق
02188195125
 • 26
  مه

  اجرای عملیات خاکی

  خاکبرداری: کلیه فعالیت های مربوط به تخریب، حفاری و کندن هر نوع زمین، انباشتن، جابجایی، بارگیری و حمل هرگونه مصالح خاکی در محدوده پروژه و یا خارج از آن (در صورت لزوم) که مرتبط با فعالیتهای موضوع پیمان باشد

  ادامه مطلب
 • 08
  فوریه

  خدمات مشاوره و مطالعات ژئوتکنیک

  فعالیت های مشاوره ای گروه مهندسین ارزش شامل مطالعات و شناسایی های ژئوتکنیکی و نیز طراحی های ژئوتکنیک شامل عملیات گمانه زنی، نمونه گیری، آزمون های برجا و آزمایشگاهی ژئوتکنیکی و نیز طراحی های خاص ژئوتکنیک در عرصه بهسازی خاک، سازه های نگهبان، شمع و فونداسیون و … می...

  ادامه مطلب
Call Now Button